* *

وزارت آموزش و پرورش

*

اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي

*

مديريت آموزش و پرورش شهرستان بيرجند

*

بيرجند امروز

*

آواي خراسان جنوبي

 
 
نویسنده : بنی اسدی آموزگار دبستان رقيه (س)
تاریخ : پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۲

واحد شماره ۱۰ طرح كرامت پايه چهارم را با عنوان تفکر خلاق  در ادامه مطلب ببينيد و استفاده نماييد :

موضوعات مرتبط: طرح کرامت
نویسنده : بنی اسدی آموزگار دبستان رقيه (س)
تاریخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۴

واحد شماره 8 طرح كرامت پايه چهارم را با عنوان رضايتمندي در ادامه مطلب ببينيد و استفاده نماييد :

موضوعات مرتبط: طرح کرامت
نویسنده : بنی اسدی آموزگار دبستان رقيه (س)
تاریخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۴

واحد شماره 7 طرح كرامت پايه چهارم را با عنوان تغافل در ادامه مطلب ببينيد و استفاده نماييد :

موضوعات مرتبط: طرح کرامت
نویسنده : بنی اسدی آموزگار دبستان رقيه (س)
تاریخ : سه شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۳

واحد شماره 6 طرح كرامت پايه چهارم را با عنوان عفت و غيرتمندي در ادامه مطلب ببينيد و استفاده نماييد :

موضوعات مرتبط: طرح کرامت
نویسنده : بنی اسدی آموزگار دبستان رقيه (س)
تاریخ : دوشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۲

واحد شماره 2 طرح كرامت پايه چهارم را با عنوان عفو در ادامه مطلب ببينيد و استفاده نماييد :

موضوعات مرتبط: طرح کرامت
نویسنده : بنی اسدی آموزگار دبستان رقيه (س)
تاریخ : جمعه ۱۳۸۹/۱۱/۲۹

واحد شماره 9  طرح كرامت پايه چهارم را با عنوان اخلاص در ادامه مطلب ببينيد و استفاده نماييد :

موضوعات مرتبط: طرح کرامت
نویسنده : بنی اسدی آموزگار دبستان رقيه (س)
تاریخ : جمعه ۱۳۸۹/۱۱/۲۹

واحد شماره 3 طرح كرامت پايه چهارم را با عنوان صبر در ادامه مطلب ببينيد و استفاده نماييد :

موضوعات مرتبط: طرح کرامت
نویسنده : بنی اسدی آموزگار دبستان رقيه (س)
تاریخ : پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۲۸

واحد شماره 1 طرح كرامت پايه چهارم با عنوان دور انديشي در ادامه مطلب موجود است می توانید استفاده نماييد :

موضوعات مرتبط: طرح کرامت
نویسنده : بنی اسدی آموزگار دبستان رقيه (س)
تاریخ : شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۶

واحد کار رازداری را در ادامه می توانید ببینید و استفاده کنید : 

موضوعات مرتبط: طرح کرامت
نویسنده : بنی اسدی آموزگار دبستان رقيه (س)
تاریخ : سه شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۰۵

واحد شماره ۱ - طرح كرامت پايه ي چهارم با عنوان تقوي در ادامه مطلب موجود است .

موضوعات مرتبط: طرح کرامت
 
 
مدرسه رنگين كمان مکانی براي ارتباط در دنياي مجازي با معلمان سراسر كشور است .